הרב קניבסקי - תרומה לבית התבשיל

תרומות לחג הפסח

ליל הסדר לילד רעב

118 ₪​

ליל הסדר למשפחה נזקקת

716 ₪​

ארוחות חג הפסח לילד רעב

950 ₪​

שולחן ליל הסדר בחדר האוכל

980 ₪​

ארוחות למשפחה לכל חג הפסח

5700 ₪

שולחן נזקקים לכל ימי הפסח

7500 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

36 ₪

סעודות שבת לילד רעב

96 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

252 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪

סעודת עניים

360 ₪